POSTTERMINAL I ROSERSBERG

Från Stan är med och bygger Sveriges största postterminal på uppdrag av Peab.

Den nya postterminalen i Rosersberg kommer att hantera uppsamling och spridning av post i 42 kommuner. Peab ansvarar för hela totalentreprenaden, som beräknas stå klar mot slutet av 2014.

Om uppdraget

Under 2013 utförde vi entreprenaden åt Peab. Arbetsplatsen var cirka 100 hektar stor och innehöll bland annat en perrong på 1 km, 15 000 kvadratmeter golvytor, 900 meter stödmurar och 1200 stycken plintar.

Projektet förbrukade ca 7400 kubikmeter betong och 693 ton armering på 10 månader.