Vi utför konsulttjänster inom hållfastigetsberäkning

TEMPERATUR OCH HÅLLFASTHETSBERÄKNING

Betongens dimensionerade hållfasthet uppnås först efter 28 dygn i +20°C. Beroende på omgivande temperatur kan det gå fortare men det kan även ta betydligt längre tid än så. Det är av yttersta vikt att ha koll på betongens hållfasthetsutveckling då belastningar av konstruktioner ofta kommer succesivt under byggtiden. Att ha kontroll över betongens hållfasthetsutveckling är avgörande för att nå maximal produktivitet i projektet. Att kunna riva form och belasta konstruktionen i rätt tid ger förutsättningar för en god ekonomi och en säkrare arbetsplats.

Behöver ni hjälp att hålla koll på betongens hållfasthets- och värmeutveckling kan Från Stan bistå med både Klass 1 ansvarig och utrustning för att mäta och följa betongens hållfasthetsutveckling i realtid. Tillsammans med någon av våra Klass 1 ansvariga kan vi bistå med planering, utförande och uppföljning av gjutningar. Efter avslutad gjutning sammanställer vi dokumentation för egenkontroller som förpackas och levereras enligt projektets önskemål och kravspecifikation.*

Vi har ett samarbete med CMT International och använder oss av System ConReg.

ConReg mognadsmätare följer och redovisar betongens temperaturutveckling då den pågår i konstruktionen. Hållfastheten räknas ut kontinuerligt och ger ett omedelbart svar på när man till exempel kan riva formen eller belasta konstruktionen. Mätningen har ofta en avgörande betydelse för slutresultatet. Med kontinuerlig övervakning finns också stora förutsättningar att påverka härdningsförloppet i rätt riktning. Man har bara en chans per gjutning att uppnå ett bra resultat. Ett enda misstag kan vara förödande för säkerheten, ekonomin och konstruktionens beständighet i framtiden.