från stan historia en "Tydlig nisch inom anläggningsbetong"

Från Stans resa inleddes 2002 av Johan Engdahl och David Lindquist. Både hade varit egna företagare sedan mitten av nittiotalet med inriktning mot betong och snickeri. De gick nu samman och startade Från Stan Byggnads AB.

Tydlig nisch inom anläggningsbetong

Tidigt fattade Johan och David beslut om att nischa företaget mot betong. Den inslagna linjen har sedan dess justerats ytterligare en gång mot anläggningsbetong.

2006 anslöt sig Goran Ghafor, en engagerade entreprenörer som drivit egna verksamheter med specialitet inom armering och gjutning, till verksamheten. Idag ägs Från Stan Byggnads AB av tre delägare och fem minoritetsägare som samtliga är anställda och verksamma i bolaget.

Tre byggföretag bildar Från Stan-sfären

Under 2011 och 2012 väcktes tanken om att knyta till fler duktiga yrkesarbetare och entreprenörer till en fungerande organisation och dra nytta av synergieffekterna som uppstår med ett gemensamt kontor.

Tankarna blev verklighet genom att bilda Från Stan Byggservice med inriktning mot att utföra försäkringsarbeten, stomkompletteringar, hyresgästanpassningar, ROT-arbeten med mera.

Egen personal framgångsfaktor i utvecklingen

Egen personal har varit avgörande för Från Stans utveckling genom åren. Efter att ha anlitat såväl underentreprenörer som egna medarbetare, har vi kommit fram till att egen personal ökar kontrollen av kvaliteten i arbetet avsevärt.

I dagsläget har Från Stan-sfären cirka 90 medarbetare och omsätter cirka 195 miljoner kronor.