CITYBANAN: NORRMALMSTUNNELN

Norrmalmstunneln hör till de största entreprenaderna i bygget av Citybanan. Från Stan har utfört samtliga betongarbeten i entreprenaden under en fyraårsperiod.

Norrmalmstunneln sträcker sig 972 meter från i höjd med Observatorielunden fram till Gamla Brogatan, strax norr om T-centralen.

Uppdragets omfattning

  • Ventilationsschakt
  • 200 meter lång vägg med en höjd på cirka 7 meter som är gjuten med Självkompakterande betong (SKB) från golv till tak
  • Samtliga elgropar, mätvallar och fläktfundament i tak
  • 16 stycken tvärväggar och sedementsbassänger
  • Projektet har förbrukat ca 900 kubikmeter betong och cirka 90 ton armering