KVARTERET NOD I KISTA

Kista växer med en helt ny mötesplats för företagande, forskning, utbildning och kultur. Kvarteret NOD omfattar totalt cirka 25 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Från Stan har varit med och konstruerat parkeringsgaraget och publika ytor.

Kvarteret NOD kommer att rymma en av Stockholms universitets största institutioner, Institutionen för data- och systemvetenskap, och ha gott om kontorsplatser för företag inom informations- och kommunikationsteknologi.

Inflyttningen till NOD startar sommaren 2014.

Om uppdraget

Under stor tidspress var vi med och konstruerade det 3000 kvadratmeter stora parkeringsgaraget och det 3000 kvadratmeter stora publika utrymmet under grundvattennivån. Projektet resulterade i en mycket bra produkt till en nöjd beställare. 3000 kubikmeter betong och cirka 250 ton armering förbrukades i byggnationen.