You are currently viewing 433. Åkersberga bro

433. Åkersberga bro

Omfattning: GC-bro
Beställare: Rosenqvist Entreprenad
Arbetet påbörjades: 2020–02 
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Arbetschef: Thomas Gard