You are currently viewing 440. Nattugglan skede B

440. Nattugglan skede B

Omfattning: Grundförstärkning, pålfundament, platta, väggar
Beställare: Vasakronan Fastigheter AB
Arbetet påbörjades: 2020–03
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Arbetschef: Thomas Gard