Du visar för närvarande 450. Dagvattenkammare, Kista

450. Dagvattenkammare, Kista

Omfattning: 
Beställare: JVAB
Arbetet påbörjades: 2020–10
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Arbetschef: Patrik Olsson