You are currently viewing 450. Dagvattenkammare, Kista

450. Dagvattenkammare, Kista

Omfattning: 
Beställare: JVAB
Arbetet påbörjades: 2020–10
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Arbetschef: Patrik Olsson