You are currently viewing 447. Handelsmannen, Norrtälje

447. Handelsmannen, Norrtälje

Omfattning: Parkeringsgarage. Pålplintar, platta på mark, väggar.
Beställare: Andersson Company
Arbetet påbörjades: 2020–10
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Arbetschef: Thomas Gard