Du visar för närvarande 317. Villa på berget

317. Villa på berget

Omfattning: Platsgjuten stomme med synlig betong. 
Beställare: 
Arbetet påbörjades: 2020–10
Entreprenadform: Utförande
Arbetschef: Glenn Johansson

Mer info: 

”Villa på berget”

Från stan blev involverade i detta projekt efter rekommendationer från flertalet tidigare beställare samt att vårt goda rykte hade nått fram till arkitektfirman Tham och Videgård.

Projektet innefattade inte några hissnande kvantiteter av form, armering och betong utan fullt fokus i detta projekt låg på kvaliteten som skulle lämnas på slutprodukten med hänsyn till de krav som ställdes från arkitekt samt beställare.

I projektets inledningsfas så var vår uppgift enbart att leverera de platsgjutna delarna av huset, dock så insåg både vi, beställare, arkitekter och konstruktörer att detta projekt var så pass komplicerat så att vi även behövde hjälpa till med att projektera fram en del tekniska lösningar. Huset har en dold stålstomme och i stort sett alla synliga ytor är betong, antingen prefabricerade ytter och innerväggar eller platsgjutna väggar och bjälklag.

Vår roll utökades därför till en typ av projektstödsroll där vi bland annat fungerade som en byggledare på plats samt ingick i en projekteringsgrupp tillsammans med beställare, arkitekt (Tham & Videgård) och konstruktör (Ramböll) för att arbeta fram genomförbara, kostnadseffektiva samt estetiska lösningar för projektets alla delar.

Resultatet av detta samarbete samt att våra duktiga medarbetare tillsammans med övriga entreprenörer som var inblandade i projektet lyckades samarbeta och arbeta mot samma mål blev väldigt lyckat. Det färdiga huset talar för sig själv och vi är väldigt stolta över att vi fick chansen att vara en del i processen att färdigställa detta hus.