You are currently viewing 417. Nynäshamn

417. Nynäshamn

Omfattning: Inslagsvalv
Beställare: Veidekke
Arbetet påbörjades: 2018–02 och pågick till 2019–01
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Arbetschef: Johan Ryd