Du visar för närvarande Plötsligt händer det!

Plötsligt händer det!

  • Inläggskategori:Nyhet

Efter 15 år som vd för Från Stan Byggnads AB har det blivit dags för mig att lämna över ledarskapet.

Därför är jag glad att vi har hittat en fantastiskt bra vd i Erik Skoglund. Eriks erfarenheter från JM i kombination med hans personlighet känns som en mycket bra kombination.

Eriks främsta uppgifter kommer att vara försäljning, projektstöd och bolagsstruktur. Själv kommer jag inte lämna företaget. Jag kommer att jobba kvar med några av de områden som ligger mig extra varmt om hjärtat:

– Företagskulturen. Jag är övertygad om att en väl definierad och levande företagskultur är den enskilt största anledningen till ett företags framgång. Med företagskultur menar jag de attityder, värderingar, vanor och beteenden som sitter i ryggmärgen hos alla medarbetare.

– Affärsetiken. En öppen, transparent och moraliskt försvarbar affärsmodell gör det alltid lättare att behålla kunder. Vi ska alltid sikta på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan våra medarbetare och våra kunder.

– Kompetensen. Från Stan Byggnads medarbetare ska alltid vara förberedda, pålästa och intresserade. Det är då våra kunder upplever att de valt rätt leverantör. Vår spetskunskap är betong och där ska det inte finnas någon tvekan om vilka som är bäst!

Vårt mål är att bli lite bättre varje år. Vi kanske inte har lyckats precis varje år, men vi ska ändå alltid ha den målsättningen. Jag hoppas att Erik, precis som jag, kommer att sätta en ära i att ta Från Stan framåt och ha kvalitet som ständig ledstjärna.

Medarbetarantalet har växt för varje år och idag omsätter Från Stan-koncernen nästan 200 miljoner kronor. Då är det viktigt att komma ihåg att det är tack vare alla våra medarbetares insatser som den här resan har och kommer att bli så bra!

Tack för ordet!

Johan Engdahl

PS. Erik Skoglund tillträde som vd den 1 maj 2016.

Lämna ett svar