Du visar för närvarande 3050. Offentligt staket Årstafältets Koloniområde

3050. Offentligt staket Årstafältets Koloniområde

Omfattning: Nyanläggning av uppförande av staket.
Beställare: JVAB
Arbetet påbörjades: 2018–02 och pågick till 2018–10
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Organisation: Från Stan Byggnads AB Arbetschef: Nichlas Lagerberg

Lämna ett svar