Du visar för närvarande 3010. Regnbågens lekplats

3010. Regnbågens lekplats

Omfattning: Anläggning Omfattning Upprustning av befintlig lekpark. Nya utrymmen för lek och umgänge tillkom i form av klätterställning, bänkar, sandlåda, bollplan och lekredskap mm. Ett av syftena med upprustningen var att göra den tillgänglig och trygg.
Beställare: JVAB
Arbetet påbörjades: 2015–12 och pågick till 2016–07
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Organisation: Från Stan Byggnads AB Arbetschef: Nichlas Lagerberg.

Lämna ett svar