Du visar för närvarande Sex år senare…

Sex år senare…

  • Inläggskategori:Projekt

Sex år senare…
2014 tog vi hjälp av en illustratör för att beskriva var Från Stan var på väg. Många av våra målsättningar har blivit uppfyllda och nu även den som kanske kändes mest avlägsen.

Vi har fått förtroendet av Implenia och Stockholmsstad att utföra betongentreprenaden på SN91. SN91 är den nya bussterminalen i Katarinaberget Slussen, ett mycket komplext och resursintensivt berg- och betongarbete. Arbetet kommer att bedrivas både i tunnelmiljö och ovan jord med cirka 13.000 m³ betong, 2.000 ton armering och fantastiskt mycket form.

Vill du vara med och skapa historia i ett av Stockholms häftigaste projekt, tveka inte att ta kontakt med oss. Vi söker både yrkesarbetare och tjänstemän.