Om olyckan är framme hjälper vi er att iordningställa försäkringsskadan

Från Stan utför besiktningar och renoveringsarbeten i samband med vatten- och brandskador över hela Stor-Stockholm. Med 25 års erfarenhet av att åtgärda försäkringsskador, vet vi vad som krävs för att minimera obehaget för de drabbade.

För närvarande ramavtal med If, Folksam och Tre-kronor.
Vi utför besiktningar, kalkylering och reparationer av försäkringsskador.

Arbetsflöde – vid renovering av försäkringsskador

Från Stan följer ett noggrant utformat arbetsflöde vid försäkringsskador där försäkringstagaren är vår högsta prioritet:

  • Tydlig kommunikation med försäkringstagaren från början till slut i projektet.
  • Inga onödiga väntetider – vi utför riv- och återställningsarbeten i en följd.
  • Vi arbetar med Meps kalkylprogram samt med In4Mo.
  • Självklart har vi och våra underentreprenörer alla nödvändiga utbildningar och certifieringar som krävs idag.

För att säkerställa en genomgående hög kvalitet i projekten, genomför vi uppdragen med vår egen kompetenta personal i första hand.

Har du drabbats av en vattenläcka eller skador efter en brand? Behöver din fastighet besiktigas och renoveras? Kontakta oss på Från Stan!